header logotype

MENY

INFORMATION OM ATT ANSÖKA OCH VIKTIGA DATUM

Ansökan om ekonomisk hjälp är öppen för gamla, sjuka och ekonomiskt behövande, samt för organisationer och projekt som berör exempelvis sjuk- eller åldringsvård. Johanniterorden i Sverige hanterar ett stort antal ansökningar om ekonomisk hjälp från privatpersoner och organisationer varje år, i Sverige och utomlands. Ekonomisk hjälp ges främst till äldre och/eller sjuka. I mindre omfattning till barn och barnfamiljer i svåra omständigheter. Tandvård och syn- och hörselhjälpmedel prioriteras.

EKONOMISKT BEHOV: En förutsättning för hjälp är att du som söker är ekonomiskt behövande enligt Skatteverkets riktlinjer. Enligt dessa får en sökande ha en skattepliktig årsinkomst om högst fyra prisbasbelopp, dvs högst 210.000 kr (2023). Avsteg från detta belopp kan göras om det t ex finns hemmavarande minderåriga barn.

TILL PRIVATPERSONER ges hjälp framförallt i form av en beställning hos t. ex vårdgivare eller annan leverantör. Vårdgivare/ leverantör kan då fakturera Johanniterorden direkt. Endast i några få fall ges hjälp i kontanter.

TILL ORGANISATIONER ges ekonomisk hjälpendast till specifika redovisningsbara verksamheter/projekt, ej till allmänt verksamhetsstöd (förvaltnings- eller personalkostnader). Slutmottagarna av den aktuella verksamheten/projektet behöver vara ekonomiskt behövande i skattelagstiftningens mening.

ANSÖKNINGSPERIOD 15 maj-15 augusti. Då finns ansökningsblankett på denna hemsida att ladda ner.
HANDLÄGGNINGSTID 15 augusti-början av december.
BESKED på ansökan kommer per post tidigast den 10 december. Inga besked lämnas per telefon.

VID FRÅGOR

Eventuella frågor under och inför ansökningsperioden kan i förekommande fall riktas till Johanniterordens respektive regionordförande enligt nedan – dock endast per e-post eller ordinarie post. Ej telefon! Kompletteringar till gjorda ansökningar kan dock tas emot per post till aktuell region.


Ditt/ organisationens hemlän:Stockholm, Uppsala, Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten, Gotland samt boende i utlandet.
Ordf Fredrik Taube
E-post: reg.sthlm@johanniterorden.se

Ditt hemlän: Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kalmar
Ordf Fredrik Hamilton
E-post: reg.ostra@johanniterorden.se

Ditt hemlän: Kronoberg, Blekinge, Skåne
Ordf Erik Thott
E-post: reg.sodra@johanniterorden.se

Ditt hemlän:Värmland, Västra Götaland, Halland
Ordf Otto Krusenstierna
E-post: reg.vastra@johanniterorden.se

Organisationer och övergripande frågeställningar:
John Montgomery
E-post: john.montgomery@johanniterorden.se

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Det är av yttersta vikt för Johanniterorden att dess verksamhet bedrivs på ett korrekt och öppet sätt med beaktande av höga etiska normer. Den fysiska person vars personuppgifter Johanniterorden behandlar ska känna sig övertygad om att Johanniterorden har full trygghet vad gäller behandling av personuppgifter.

Syftet med denna policy för behandling av personuppgifter är att redogöra för hur Johanniterorden säkerställer och upprätthåller de grundläggande rättigheterna och friheterna till skydd av personuppgifter.

Läs hela dokumentet här - pdf som öppnas i nytt fönster.