header logotype

MENY

EN AV VÄRLDENS ÄLDSTA OCH STÖRSTA HJÄLPORGANISATIONER

Turkiet och Syrien behöver ditt stöd

Johanniterna på plats i jordbävningsdrabbade områden i Turkiet och Syrien

* Utdelning av varmt mat i Gaziantep, norra Syrien 

Sedan dagen efter den stora jordbävningskatastrofen den 6 februari finns Johanniterna på på plats i södra Turkiet och norra Syrien. Jordbävningskatastrofen har redan skördat minst 30.000 döda och otaligt antal skadade och hemlösa. Siffran ökar dag för dag. 

Tillsammans med lokala partners initierar Johanniter International nu hjälpinsatser, vilka redan omsatts i medicinsk hjälp och varm mat och utrustning till behövande i de utsatta områdena. Johanniter International Assistance har nära kontakt med partnerorganisationer i regionen genom sitt långa engagemang i Mellersta Östern. 

Ett upprop till johanniter runt om i Europa om bidrag till insatserna har gått ut via tyska Johanniter-Unfall-Hilfe. Johanniterorden i Sverige och Johanniterhjälpen stödjer uppropet. Varje bidrag – litet som stort – är välkommet!

Swish: 1234166286

Bankkonto: 5428-1009 426


Ukrainainsamlingen fortsätter

Ett stort tack till alla som hittills bidragit till vår insamling för att hjälpa det Ukrainska folket. Insamlingen har fram till den 20 maj inbringat mer än 700 000 kronor, och summan fortsätter att växa varje dag. Pengarna har oavkortat gått till Johanniter Unfalls-Hilfe som har stora resurser på plats. Utöver detta har Johanniterorden donerat 10 000 euro till Malteser International. 

Vid ett flyktingboende utanför Stockholm har vi även volontärer på plats, vilka erbjuder såväl administrativt som visst finansiellt stöd ­– allt för att underlätta att snabbt komma in i det svenska samhället. Hör gärna av Dig om Du har frågor om hur man kan hjälpa till praktiskt.

Insamlingen fortsätter, så dela gärna länken till vår insamlingssida till vänner och bekanta.

Varma hälsningar 
Otto Drakenberg och Carl Reuterskiöld


Ett privat initiativ för lastbilstransport med förnödenheter direkt in i Ukraina har tagits av rättsriddaren Cino Leijonhufvud och hans son. Projektet sker i samarbete med Johanniterhjälpen.

Läs mer under länken

Humanitärt arbete med gamla traditioner

I 900 år har Johanniterorden arbetat med att hjälpa gamla och sjuka. Idag finns vi över hela världen och driver bland annat sjukhus och ambulansverksamhet. I Sverige arbetar vi främst med att hjälpa äldre och sjuka genom att varje år ge bidrag till cirka 400 individer och ett 70-tal organisationer.

NÅGRA AV HJÄLPMOTTAGARNA

ögonsjukhus i Palestina

ÖGONSJUKHUS I PALESTINA – ger behövande i alla åldrar hjälp med både avancerade och enklare ögonoperationer.

Silviahemmet

SILVIAHEMMET– arbetar för att främja vård, omsorg och livskvalitet för personer med demenssjukdom samt deras anhöriga.

Lägerskola i Tallinn

LÄGERSKOLA I TALLINN– ger behövande ungdomar tillgång till värdefull samvaro och vistelse nära naturen.

ATT SÖKA EKONOMISK HJÄLP

ANSÖKNINGSPERIODEN ÄR ÖPPEN:
15 maj–15 augusti 2024

Läs mer här.

JOHANNITERHJÄLPEN

johanniterhälpen

JOHANNITERHJÄLPEN är en självständig förening med anknytning till Johanniterorden. Johanniterhjälpen organiserar volontärsinsatser inom hjärt- och livräddning, i vardagen och på olika publika idrottsevenemang.

TILL JOHANNITERHJÄLPENS HEMSIDA

JOHANNITERNA I VÄRLDEN

Johanniterna i världen

JOHANNITERNA finns i 153 länder. Totalt arbetar 400 000 volontärer med bland annat katastrofhjälp, ambulanstjänst, utbildning i första hjälpen, äldreboenden och sjukhus.

OM OSS INTERNATIONELLT

Kommendator för Johanniterorden i Sverige 

På Riddardagen den 29 maj 2021 valdes Otto Drakenberg till ny kommendator för Johanniterorden i Sverige. Han efterträdde Henric Ankarcrona som lett Orden sedan 2010.

Läs mer här.

Otto Drakenberg